Menu

 • PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2020/2021

 • Wycieczka I B

  Klasa 1B odwiedziła Farmę Dyń, na której uczniowie mieli okazję zobaczyć rzeźby wykonane z dyni oraz spróbować słynnego kremu dyniowego :) Podczas zawodów z dyniami i zabaw nie zabrakło uśmiechu i dobrego humoru :)

                                                                                                                                           p. Martyna Skwierczyńska

 • Projekt edukacyjny "Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?"

  Klasa 1B uczestniczy w projekcie edukacyjnym zorganizowanym przez Uniwersytet Dzieci "Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?". Uczniowie, pod okiem Pani Martyny Skwierczyńskiej i Pani Sylwii Suchty mogą dowiedzieć się jak trenować myślenie, ile pomysłów jest w głowie, jak ludzie przeżywają emocje i wiele innych ciekawych oraz przydatnych umiejętności ułatwiających współpracę w grupie :)

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Emocja"

  Klasa 6b Szkoły Postawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej pod kierunkiem Jolanty Załęgowskiej i Olgi Lotkowskiej wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Emocja" .

  Młodzież naszej szkoły  zrealizowała pierwszy z pięciu modułów - "kreatywność".

  Zabawa podczas realizacji projektu była wyjątkowa. Uczniowie  rozbudzali  w sobie ciekawość, pomysłowość, a także  uczyli się otwartości w relacjach rówieśniczych. Stworzyliśmy kącik emocji, rozmawialiśmy o emocjach oraz o tym, co jest dla nas ważne.

  Podczas zdjęć było bardzo dużo pozytywnych emocji i radości 🙂

  Dziękujemy klasa VIB.

 • PROJEKT GRANTOWY "ZDALNA SZKOŁA"

  Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu      o wysokich przepustowościach”.

  Miasto Ostrów Mazowiecka  w ramach  projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskało 80 tyś. zł na sprzęt komputerowy dla szkół.

  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej otrzymała 11 laptopów, które pomogły uczniom naszej szkoły w uczestniczeniu w zdalnej edukacji.

  Dyrekcja, nauczyciele,  a przede wszystkim uczniowie „Trójki” dziękują władzom miasta za przekazany sprzęt.

 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO zaprasza 30.10.2020 r. o godz. 17.00 na spotkanie do SP3

 • Procedury COVID-19. WAŻNE!

  W linku znajdziecie Państwo nastepujace procedury

  Procedury 2020.- COVID-19 

  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. - zał.1

  Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej. - zał.2

  Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne. - zał.3

  Procedura pobytu grupy  na placu zabaw i boisku szkolnym. - zał.4

  Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych. - zał.5

  Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19.-zał.6

  Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem Covid-19 u pracownika. - zał.7

  Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Posdstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej. -zał.8

  Procedura dezynfekcji pomocy dydaktycznych. -zał.9

  Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa - zał. 10

  Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych - zał.11

  Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych.zał.12

  Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej w trakcie epidemii COVID-19 -zał.13

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI 23.09.2020

  Klasy I - III g. 16.30

  Klasy IV - VI g.17.30

  Harmonogram wywiadówki 23.09.2020.

 • Życzenia dla uczniów.

 • PLAN LEKCJI 2020/2021