• Semestry

    • Terminy klasyfikacji

     do 12 grudnia 2023r.

     Wystawienie przewidywanej oceny niedostatecznej na Librusie za I półrocze roku szkolnego 2023/2024

     do 14 grudnia 2023r.

     Poinformowanie uczniów,  a rodziców w formie pisemnej  o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze roku szkolnego 2023/2024

     do 21 grudnia 2023 r.

     Poinformowanie uczniów i ich rodzicom o przewidywanych ocenach  śródrocznych w  roku szkolnym 2023/2024 na Librusie.

     12 stycznia  2024r.

     Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych

     30  stycznia 2024r.

     Klasyfikacja uczniów za I półrocze rada pedagogiczna

     do 15 maja 2024r.

     Wystawienie przewidywanej rocznej oceny niedostatecznej na Librusie w roku szkolnego 2023/2024

     do 17 maja 2024r.

     Przekazanie uczniom i ich rodzicom w formie pisemnej informacji o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

     do 4 czerwca 2023r.

     Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach  rocznych w  roku szkolnym 2022/2023

     10 czerwca 2024r.

     Ostateczny termin wystawiania ocen  rocznych

     17 czerwca 2024r. (poniedziałek)

     Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2023/2024