Menu

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Biologia bio
Blok humanistyczny bh
Blok matematyczno-przyrodniczy bm-p
Chemia che
Doradztwo zawodowe dz
Edukacja dla bezpieczeństwa edb
Edukacja matematyczna em
Edukacja polonistyczna ep
Edukacja przyrodnicza ep
Edukacja społeczna z etyką es
Etyka ety
Fizyka fiz
Funkcjonowanie osobiste i społeczne fos
Geografia geo
Godzina wychowawcza gw
Historia his
Informatyka inf
Język angielski ang
Język niemiecki niem
Język polski pol
Matematyka mat
Muzyka muz
Plastyka plas
Przyroda prz
Religia rel
Rewalidacja rew
Świetlica świe
Technika tech
Wiedza o społeczeństwie wos
Wychowanie do życia w rodzinie wdż
Wychowanie fizyczne wf
Zajęcia artystyczne art
Zajęcia komputerowe komp
Zajęcia rozwijające komunikację zrk
Zajęcia rozwijające kreatywność zrkr