• Wybory

    • 21 wrześniaw szkole odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Opiekunami Małego Samorządu są pani Martyna Skwierczyńska oraz pani Dorota Mysiołowska. Osobami reprezentującymi klasy I - III zostali:

     - Kamil Budkowski z klasy IIIB - przewodniczący

     - Mateusz Krystoszyk z klasy IID - zastępca

     - Kamila Trzaska z klasy IIC - pomocnik

     Samorząd uczniowski będzie działał na podstawie planu pracy, w którym przewidzianych jest mnóstwo atrakcji :)