• Historia szkoły

    • Styczeń 1980 r. -  przeprowadzka  z Jasienicy do nowego budynku w Ostrowi Mazowieckiej  przy  ul. Widnichowskiej 4. W pierwszych latach  działalności  funkcjonuje jako  Zbiorcza  Szkoła  Gminna w  Ostrowi Mazowieckiej (do roku 1984) .

     19.01.1980 - „Naukę w nowej szkole rozpoczęło 625 uczniów. Szkoła otrzymała imię wielkiego przyjaciela dzieci Janusza Korczaka. Jest to pierwsza w Ostrowi Mazowieckiej szkoła o zreformowanym systemie nauczania. Okres nauki jednego rocznika trwał będzie 10 lat. Pedagodzy i młodzież są pełni zapału do pracy nowym systemem. Chcemy zostać wzorową szkołą na naszym terenie.” 
     "Do roboty ująć młoty kuc ojczyzny gmach wszak spełnione to co śnione w ukochanych snach" 
     Pierwszą wielką uroczystością dla pedagogów oraz młodzieży była choinka noworoczna, która odbyła się 16 lutego 1980 roku. Od początku dokładano wszelkich starań,  aby zapewnić uczniom i nauczycielom jak najlepsze warunki nauki i pracy. Pierwszym Dyrektorem szkoły został Brunon  Czech, zastępcami Jadwiga Bagińska i Bonawentura Święcicki. 
     Pierwsze  grono pedagogiczne: 
     H. Subda, H. Kur, H. Murawska, S. Mroczyńska, G. Adamska, I. Laskowska, G. Kukuć, H. Szymaniak, A. Dąbkowska, A. Wilczek, T. Jasionowska, K. Wysocka, K. Brzózka, K. Płoński, M. Zalewska, W. Święcicka, E. Wandzlewicz, U. Kulesza, D. Subda, T. Stańczuk, A. Kacpura, R. Kurkiewicz, E. Śledziewska, A. Nadany, K. Fidura, W. Replin, H. Kowalska, W. Brzózka. 
     W 1982 roku dyrektorem został Bonawentura Święcicki (pełniący funkcję do 2006 r), jego zastępcami: Jadwiga Bagińska, Henryka Kur i Tadeusz Mariański. W latach późniejszych zastępcą dyrektora była również Irena Ślepowrońska. Rok szkolny 1984/1985 przynosi ważną zmianę: Szkoła przestaje być zbiorczą. Zmianę na stanowisku dyrektora przynosi rok 2006, kiedy to po odchodzącym na zasłużoną emeryturę Bonawenturze Święcickim konkurs wygrywa Waldemar Pałys - długoletni nauczyciel; 2 lata później na emeryturę odchodzi równie zasłużona dla szkoły postać - wicedyrektor Jadwiga Bagińska, a jej stanowisko obejmuje Alina Borys. Rok 2012 to nowy konkurs na dyrektora - funkcję  tę od tej chwili piastuje Teresa Wilczyńska, a zastępcą zostaje Jolanta Swaczyna - wieloletni pedagog, twórca szkolnego chóru „Fantazja”. Po połączeniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi z Gimnazjum nr 3 powstaje Szkoła Podstawowa nr 3. Stanowisko dyrektora obejmuje Elżbieta Mariańska, a wicedyrektorami zostają: Jolata Swaczyna i Elżbieta Żubrowska. Po odejściu wicedyrektor Swaczyny na emeryturę w 2021 r. funkcję zastępcy zaczęła pełnić Monika Gniazdowska.

                                               opracował Arkadiusz Parzych