• Skład Rady Rodziców

     • Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna

     • Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna

                Prezydium Rady Rodziców 20232024:

      Przewodniczący - Małgorzata Hajkowska

      Z-ca przewodniczącego – Monika Olbryś

      Skarbnik – Aneta Gutowska

      Sekretarz – Anna Kowalczyk

      Członek: Krzysztof Frączyk

       

      Komisja Rewizyjna:

     • Iwona Zgoda

     •  Justyna Gaszczyk 

     •  Katarzyna Gmurczyk