• Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna

    • Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna

               Prezydium Rady Rodziców 2021/2022:

     Przewodniczący - Kinga Kopańska-Kisielczuk

     Z-ca przewodniczącego – Marta Zommer

     Skarbnik – Marta Szyszkowska

     Sekretarz – Aneta Siwek

     Członkowie:

     Beata Krawczyk

      

     Komisja Rewizyjna:

     Paweł Cudnoch 

     Małgorzata Hajkowska

     Marta Modzelewska