• Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna

    • Prezydium Rady Rodziców 2020/2021:

     Przewodniczący - Marta Szyszkowska

     Z-ca przewodniczącego – Aneta Siwek

     Skarbnik – Kinga Kopańska - Kisielczuk

     Sekretarz – Paweł Cudnoch

     Członkowie:

     Marta Zommer

     Małgorzata Hajkowska

     Komisja Rewizyjna:

     Anna Gutowska

     Joanna Elert

     Justyna Zawłocka