• Rada Rodziców

    • Prezydium Rady Rodziców

     Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej na rok szkolny 2018/2019.

      

     Przewodniczący :                      Orzechowska Ewa

     Zastępca Przewodniczącego:   Pniewska    Monika 

     Skarbnik:                                   Kołota Aneta  

     Sekretarz:                                  Pędzich    Katarzyna 

     Członkowie:                              Nadratowska    Urszula                                                                    Zawłocka    Justyna