• Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu      o wysokich przepustowościach”.

     Miasto Ostrów Mazowiecka  w ramach  projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskało 80 tyś. zł na sprzęt komputerowy dla szkół.

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej otrzymała 11 laptopów, które pomogły uczniom naszej szkoły w uczestniczeniu w zdalnej edukacji.

     Dyrekcja, nauczyciele,  a przede wszystkim uczniowie „Trójki” dziękują władzom miasta za przekazany sprzęt.