• Prezydium Rady Rodziców

    • Przewodniczący    –    Orzechowska    Ewa      

      Z-ca    przewodniczącego    -    Konrad    Magdalena    

     Skarbnik    –    Kołota    Aneta    

     Sekretarz    –    Szyszkowska    Marta  

      Członkowie    –    

     Zielińska    Ewa                                                                                                          

      Męzińska    Joanna  

      

     Komisja    Rewizyjna:    
     Przewodniczący    –    Skrzecz    Monika    

     Członkowie    –  

      Hajkowska    Małgorzata      

     Kucharek-Szymańska    Sylwia