• I etap realizacji projektu

   • W ramach  programu Laboratorium Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej zakupiła wyposażenie za łączną kwotę 109719,45 zł. ( tj. 60,35%  otrzymanej kwoty).

    Dokonaliśmy  już zakupu wyposażenia podstawowego i dodatkowego, które  obejmuje: drukarki 3D, skanery, mikrokontrolery,  aparaty z funkcją kamery, statywy, oświetlenie  studyjne, mikrofony kierunkowe, mikroporty, gimbale, klocki konstrukcyjne, lutownice, sprzęt nagłośnieniowy, mikroskopy oraz zestawy dotyczące różnych zagadnień tematycznych. Są to: interaktywny zestaw do klasopracowni biologicznej, zestawy modelarskie z akcesoriami do klasopracowni  technicznej, a także zestawy do nauczania fizyki, geografii i matematyki.

    Zakupione w ramach programu Laboratorium Przyszłości pomoce naukowe z pewnością zwiększą jakość prowadzonych zajęć oraz umożliwią poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów  w zakresie nauk przyrodniczych, robotyki, technologii i inżynierii. Z kolei sprzęt nagłaśniający znacznie poprawi  jakość organizowanych uroczystości szkolnych. Zainteresowani uczniowie będą mieli możliwość robienia profesjonalnych fotografii,  kręcenia etiud filmowych, a także nauki programowania i elektroniki, czy rozwijania zdolności manualnych, poznawczych i sprawności umysłowej.

     Naszym celem jest rozwijanie u uczniów wszechstronnych umiejętności nadążających za rozwojem nauki,   kształtowanie samodzielnego i technicznego myślenia, a także  współdziałania w zespole i dobrej organizacji pracy. Głównym aspektem  jest zatem chęć dostosowania poziomu edukacji do aktualnej innowacyjności i rozwoju technologicznego.