Menu

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej na rok szkolny 2017/2018.

 

Przewodniczący :                      Orzechowska Ewa

Zastępca Przewodniczącego:   Kossakowska Anna

Skarbnik:                                   Kołota Aneta

Sekretarz:                                  Sikora Małgorzata

Członkowie:                              Parafiańczuk Katarzyna

                                                  Zyśk Agata

 

 

 

Komisji Rewizyjnej

 

Przewodnicząca:  Pędzich Katarzyna

Członkowie:          Owsiewska Anna

                              Mączyńska Katarzyna