Menu

Zapisy do szkoły

Zapisy

Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają – w terminie do 11 maja br. – w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdzenie woli zapisu. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.

W załączeniu wzór oświadczenia.

Potwierdzenie woli.

 

Terminy zapisów na rok 2018/2019

zapisy

dzieci zamieszkałych w obwodzie 

zgloszenie do I klasy

dzieci zamieszkałych poza obwodem

wniosek o przyjecie do klasy pierwszej 

oswiadczenia do wniosku o przyjecie