Menu

Rada Rodziców 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący    –    Orzechowska    Ewa      

 Z-ca    przewodniczącego    -    Konrad    Magdalena    

Skarbnik    –    Kołota    Aneta    

Sekretarz    –    Szyszkowska    Marta  

 Członkowie    –    

Zielińska    Ewa                                                                                                          

 Męzińska    Joanna  

 

Komisja    Rewizyjna:    
Przewodniczący    –    Skrzecz    Monika    

Członkowie    –  

 Hajkowska    Małgorzata      

Kucharek-Szymańska    Sylwia